Srbský Obr 15.1.2017

Závody v orientačním bruslení

Součást Pražské zimní ligy

Rozpis

Typ závodu

Úplně normální orienťák s povinným pořadím kontrol.

Centrum závodů

Břeh rybníka Záplavy za restaurací Racek, obec Srby. Na shromaždišti je dětské hřiště. Převlékat se budete ve vlastních autech. Blízká restaurace bude pravděpodobně otevřena (dnes tam malovali), bližší informace budou v sobotních pokynech. ORIS se vás bude snažit nasměrvat na Svatoštěpánský rybník u Kařeza, tam nejezděte, nikoho tam nenajdete a při pokusu o bruslení se možná vykoupete.

Doprava

Nejlépe vlastními auty po dálnici D6, exit 25, pak přes obec Tuchlovice do Srbů. Restauraci budete míjet po levé straně, za ní je parkoiště a vstup na rybník. Veřejnou dopravou možno jet vlakem z Prahy Masarykovo nádraží (odjezd 12:02) s přestupem v Kladně do zastávky Kamenné Žehrovice (příjezd 12:53) a pak necelé 2km přes les.

Přihlášky

Přes ORIS do pátku 13.1.2017 11:59. Mailem na adresu lisna@email.cz, Subjekt:PZL lze až do pátečního večera. V nouzi použijte SMS na číslo 702688562.

Prezentace

V neděli 15.1.2017 od 12:30.

Start

Od 13:00 do 15:00, jak kdo přijde přímo na shromaždišti.

Startovné

Dobrovolné, doporučeno 30,- Kč, děti zdarma.

Mapa

Speciálka pro orientační bruslení Záplavy, měřítko neznámé (cca 1:7500), mapoval Tomáš Vaníček v lednu 2017. Mapoval to hodně narychlo, tak ho nemlaťte za nekvalitu mapy. Popisy budou na mapě, ražení asi také přímo do mapy. Přihlášení do páteční půlnoci dostanou barenou mapu, později přihlášení jen černobílou kopii, mapu recyklovanou, nebo poběží bez mapy.

Kategorie

Trať jediná, cca 5km, přeýšení 0. Možno absolvovat na bruslích (OBR), na lyžích (LOB) i pěšky (OB). Vyhodnoceny budou všechny tři kategorie zvlášť. Body do PZL budou přiděleny podle dosaženého času bez ohledu na kategorii.

Kontroly

Na kontrolách bude červený fáborek a voskovka. Ražení asi přímo do mapy. V terénu budou i falešné kontroly, ty neražte. Libovolnou kontrolu lze vynechat. Za vynechanou kontrolu, nebo chybně oraženou kontrolu se přičítá penalizace 5 minut.

Cíl

Praděpodobně samoobslužný. K dispozici bude seznam startujících, hodiny, fixa a vzorové ražení. Do seznamu zapíšete cílový čas a počet chybně oražených, či vůbec neoražených kontrol. Uzávěrka cíle v 16:00.

Vyhlášení výsledků

Co nejdříve po 16:00 na dětském hřišti za restaurací.