Velká cena Líšné 10.3.2019

Závody v orientačním běhu

Součást Pražské zimní ligy

Rozpis

Rozpis bude postupně upřesňován

Typ závodu

Úplně normální orienťák.

Centrum závodů

Lesní parkoviště "Račický šrank" při silnici Nižbor-Křivoklát. Na shromaždišti není nic, převlékat se budete ve vlastních autech, jíst a pít z vlastních zásob.

Doprava

Nejlépe vlastními auty. Pokud by byl sníh, či ledovka, mohou být silnice obtížně sjízdné, bližší informace o situaci budou v pokynech. Parkujte ohleduplně, místa na parkování není nadbytek. Nazapomeňte, že silnice musí zůstat průjezdná, stejně tak i odbočující lesní cesta.
Veřejnou dopravou je shromaždiště obtížně přístupné, v případě nouze zajistíme odvoz od nádraží ČD Zbečno od vlaku v 8:20, ozvěte se pořadatelům.

Přihlášky

V ORISu, nebo mailem na adresu lisna@email.cz, Subjekt:PZL do pátku 8.3.2016 11:59.

Prezentace

V neděli 10.3.2016. do 9:30. A od 9:55 se opravdu už nebude prezentovat, pak až po odstartování kategorie D.

Start

Přímo na shromaždišti ve vlnách podle kategorií.

Startovné

Dobrovolné, doporučeno 30,- Kč, děti a členové oddílů 5WC a ZAK zdarma.

Mapa

Speciálka pro MČR v Rogainingu 2018. Mapa je celkem aktuální, ale není tak podrobná, jako mapy pro orienťák. Tratě kategorií A,B a C jsou dost podobné, budete je mít na mapě nakresleny všechny a můžete se tedy až v průběhu závodu rozhodnout, na kterou trať se vydáte. Kategorie D má svoji speciální mapu, zde nelze po uzávěrce přihlášek kategorii měnit. Popisy kontrol budou asi předem vyvěšeny na shromaždišti.

Kategorie

Vynechání kontrol

Libovolnou kontrolu na libovolné trati je možno vynechat. Za vynechanou kontrolu se přičítá penalizace 30 minut.

Časový limit

Do té doby, kdy mi začne být moc velká zima. Pak si buď sami změřte čas, nebo zavolejte na 702688562 a domluvte se se mnou. Ale pozor, na shromaždišti i v okolních lesích je jen velmi špatný signál.

Kontroly

Na kontrolách bude červený fáborek a voskovka. Pokud kontrolu neuvidíte, byla asi ukradena, mohlo se to stát, některé budu dávat do lesa dost dlouho předem. Ukradení kontroly není důvodem ke zrušení závodu, pokud bude chybět všem, budu ji ignorovat, pokud bude chybět jen některým, budou někteří penalizováni podle pravidla o vynechaných kontrolách.