Velká cena Líšné 4.3.2018

Závody v orientačním běhu

Součást Pražské zimní ligy

Rozpis

Rozpis bude postupně upřesňován

Typ závodu

Úplně normální orienťák.

Centrum závodů

Lesní parkoviště "U křížku" při silnici Janušky-Skryje. Na shromaždišti není nic, převlékat se budete ve vlastních autech, jíst a pít z vlastních zásob.

Doprava

Nejlépe vlastními auty po dálnici D5 na exit 22 Králův Dvůr, dále přes Trubín, Svatou, kolem Kublova a hájovny Januška na shromaždiště. Pokud by byl sníh, či ledovka, mohou být silnice obtížně sjízdné, bližší informace o situaci budou v pokynech. Parkujte ohleduplně, místa na parkování není nadbytek. Nazapomeňte, že silnice musí zůstat průjezdná, stejně tak i odbočující lesní cesta.
Veřejnou dopravou je shromaždiště obtížně přístupné, v případě nouze zajistíme odvoz od nádraží ČD Hořovice. (Expres 774, Praha hlavní nádraží 7:03, Hořovice 7:59), ozvěte se pořadatelům.

Přihlášky

V ORISu, nebo mailem na adresu lisna@email.cz, Subjekt:PZL do pátku 2.3.2016 11:59.

Prezentace

V neděli 4.3.2016. do 9:30. A od 9:55 se opravdu už nebude prezentovat, pak až po odstartování kategorie D.

Start

Přímo na shromaždišti ve vlnách podle kategorií.

Startovné

Dobrovolné, doporučeno 30,- Kč, děti a členové oddílů 5WC a ZAK zdarma.

Mapa

Vrána 1980. Mapa bude barevná kopie a nebude vodovzdorně upravena. Měřítko 1:20.000. V lese se za 38 let mnohé změnilo, některé cesty vznikly, jiné zanikly. Porosty povyrostly, nebo byly vykáceny (popřípadě postupně obojí). Terénní tvary vcelku odpovídají. V bližším okolí shromaždiště a na tratích C a D je změn relativně málo, tratě A a B povedou i do oblastí, kde jsou změny radikálnější. Popisy kontrol budou předem vyvěšeny na shromaždišti.

Kategorie

S vyjímkou tratě A žádná trať neprotíná silnici, neopouští les a nepotká žádné lidské obydlí. Trať A asi v polovině své délky navštíví náves obce Líšná.

Vynechání kontrol

Libovolnou kontrolu na libovolné trati je možno vynechat. Za vynechanou kontrolu se přičítá penalizace 30 minut.

Časový limit

Do té doby, kdy mi začne být moc velká zima. Pak si buď sami změřte čas, nebo zavolejte na 702688562 a domluvte se se mnou. Ale pozor, na shromaždišti i v okolních lesích je jen velmi špatný signál.

Kontroly

Na kontrolách bude červený fáborek a voskovka. Pokud kontrolu neuvidíte, byla asi ukradena, mohlo se to stát, některé budu dávat do lesa dost dlouho předem. Ukradení kontroly není důvodem ke zrušení závodu, pokud bude chybět všem, budu ji ignorovat, pokud bude chybět jen některým, budou někteří penalizováni podle pravidla o vynechaných kontrolách.