Velká cena Líšné 4.3.2018

Závody v orientačním běhu

Součást Pražské zimní ligy

Pokyny

Typ závodu

Úplně normální orienťák.

Centrum závodů

Lesní parkoviště "U obrázku" při silnici Janušky-Skryje(N49,926734, E13,796838). Na shromaždišti není nic, převlékat se budete ve vlastních autech, jíst a pít z vlastních zásob.

Doprava

Nejlépe vlastními auty po dálnici D5 na exit 22 Králův Dvůr, dále přes Trubín, Svatou, kolem Kublova a hájovny Januška na shromaždiště. Silnice je místy zledovatělá a jen částečně posypaná, jeďte velmi opatrně. Ale dojet se dá.
Parkujte ohleduplně, místa na parkování není nadbytek. Navíc tam dnes (středa) naskládali nějaké klády a tím místa k parkování ještě ubylo. Možná je do neděle zase odvezou, nebo jich navezou ještě víc. V tom případě parkujte na několika podobných místech v okolí a dojděte pěšky. Nebo parkujte při kraji silnice, ta je ale dost úzká. Nazapomeňte, že silnice musí zůstat průjezdná, stejně tak i odbočující lesní cesty.
Veřejnou dopravou je shromaždiště obtížně přístupné, v případě nouze zajistíme odvoz od nádraží ČD Hořovice. (Expres 774, Praha hlavní nádraží 7:03, Hořovice 7:59), ozvěte se pořadatelům.

Přihlášky

V ORISu, nebo mailem na adresu lisna@email.cz, Subjekt:PZL do pátku 2.3.2016 11:59. Přihláška k FB události není přihláškou na závod.

Prezentace

V neděli 4.3.2016. do 9:30. A od 9:55 se opravdu už nebude prezentovat, pak až po odstartování kategorie D.

Start

Asi 100m od shromaždiště směrem na Skryje u odbočení větší lesní cesty směrem k jihu do lesa. Ve vlnách podle kategorií.

Startovné

Dobrovolné, doporučeno 30,- Kč, kategorie A (s občerstvovačkou) 50,- Kč, děti a členové oddílů 5WC a ZAK zdarma.

Občerstvovačka

Občerstvovačka bude pouze pro kategorii A poblíž kontroly 11 (náves v Líšné). Možná bude přímo u kontroly, nebo přes silnici u vrat domu čp.57. Bude pravděpodobně samoobslužná. K dispozici bude voda, šťáva, rum, čokoláda, banány, sůl. Berte si sami co hrdlo ráčí a ukliďte po sobě. Odpadky prosím do poskytnutého pytle.

Mapa

Vrána 1980. Mapa je mírně upravená, bylo dokresleno pár detailů, ale rozhodně se nejedná o aktualizaci celé mapy. Bude vytištěna obyčejným barevným tiskem na obyčejný papír a nebude vodovzdorně upravena, mapníky jsou silně doporučeny. Měřítko různé podle kategorií. Formát A4 pro všechny kategorie. V lese se za 38 let mnohé změnilo, některé cesty vznikly, jiné zanikly. Porosty povyrostly, nebo byly vykáceny (popřípadě postupně obojí). Terénní tvary vcelku odpovídají. V bližším okolí shromaždiště a na trati D je změn relativně málo, tratě A, B a C povedou i do oblastí, kde jsou změny radikálnější. Popisy kontrol budou na mapě i na průkazce.

Kategorie

S vyjímkou tratě A žádná trať neprotíná silnici, neopouští les a nepotká žádné lidské obydlí. Trať A asi v polovině své délky navštíví náves obce Líšná.

Vynechání kontrol

Libovolnou kontrolu na libovolné trati je možno vynechat. Za vynechanou kontrolu se přičítá penalizace 30 minut.

Časový limit

Do té doby, kdy mi začne být moc velká zima (cca 16:00). Pak si buď sami změřte čas, nebo zavolejte na 702688562 a domluvte se se mnou. Ale pozor, na shromaždišti i v okolních lesích je jen velmi špatný signál.

Kontroly

Na kontrolách bude červený fáborek a voskovka. Pokud kontrolu neuvidíte, byla asi ukradena, mohlo se to stát, některé jsou v lese už teď (doufám že ještě jsou). Ukradení kontroly není důvodem ke zrušení závodu, pokud bude chybět všem, budu ji ignorovat, pokud bude chybět jen některým, budou někteří penalizováni podle pravidla o vynechaných kontrolách.

Zakázané prostory

V prostoru závodu se nachází přírodní rezervace Kohoutov. Rezervace je vyznačena na mapě značkou pro zakázaný prostor a v terénu běžným způsobem - dva červené pruhy na stromech a tabule se lvem na přístupových cestách. Do rezervace je zakázáno zabloudit. Tratě A, B a C se přibližuí hranici rezervace zhruba v oblasti kontrol 2-5. Optimální postupy ale přes rezervaci nevedou.
Dalším zakázaným prostorem je louka v okolí osady Januška v severovýchodním rohu mapy pro kategorii A. Povoleno je pouze proběhnout po okraji louky. Tento zakázaný prostor je též vyznačen na mapě. Zakázanými prostor jsou též zahrady a oplocené pastviny v okolí obce Líšná (týká se kategorie A). To vyznačeno na mapě není, ale každému inteligentnímu člověku to dojde.

Podmínky v lese

V lese leží trochu sněhu, od 0 do 10 cm. Dnes bylo po ránu -18 stupňů, ale má se oteplovat. Na neděli jsou předpovídány teploty kolem nuly a sluníčko.

Vyhlašování

Vyhlášeni busou první tři pánové a první tři dámy v každé katagorii a všechny děti. Máte-li dojem, že byste mohli býti vyhlášeni, neopouštějte prosím shromaždiště. Vyhlášení proběhne ve vlnách, jakmile to bude tecnicky možné. Vítězové kategorií A budou navíc zařazeny do síně slávy GPL a obdrží tradiční věcnou odměnu.

Síň slávy GPL

V síni slávy jsou všichni vítězové GPL za všech 9 ročníků. Zatím nikdo nedokázal vítězství zopakovat více než 1, letos je na startu pár borců, kteří by to mohli dokázat.

Doložka

Závod není závodem, ale měřeným tréninkem. Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.